Tháng 8 âm khai trương ngày nào tốt?

Tháng 8 âm khai trương ngày nào tốt?

Xem ngày khai trương để công việc làm ăn buôn bán được nhiều thuận lợi và Lộc May Vạn Phát, vì vậy việc chọn ngày tốt khai trương hay mở cửa hàng vô cùng quan trọng. Khai trương phạm ngày…