Khởi nghiệp - tôi nên bắt đầu từ đâu? 1

Khởi nghiệp – tôi nên bắt đầu từ đâu?

Người ta thường sợ hãi khi nhắc đến khởi nghiệp? Bởi ai cũng cho rằng sẽ thật khó với sự “bắt đầu”, nhưng nó sẽ không là vấn đề nếu như bạn có đam mê. Khởi nghiệp là sự bắt…