Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của ADB và thành phố Đà Nẵng

0

Mới đây Thành Phố Đà Nẵng đã kết hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ tổ chức và thực hiện 3 đề án khởi nghiệp của Thành phố Đà Nẵng.

TS Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã quyết định hỗ trợ tổ chức và thực hiện 3 đề án khởi nghiệp của Thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Khương, 03 đề án đó bao gồm: Đánh giá về thực trạng khởi nghiệp; các chủ trương chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thành phố; xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp SME của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là kết quả làm việc của Đoàn chuyên gia ADB gồm 9 chuyên gia và 2 điều phối viên với Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan trong hai ngày 8-9/3/2016.

ADB cùng Đà Nẵng thực hiện các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyến đi của đoàn công tác ADB nhằm trao đổi trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xúc tiến đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực Khởi nghiệp với thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng (DISED), Đoàn chuyên gia ADB đã trao đổi về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố; thảo luận về hợp tác giữa Viện và ADB trong việc nâng cao năng lực chuyên gia nghiên cứu hỗ trợ khởi nghiệp; làm việc với Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) nhằm trao đổi chia sẻ thông tin về hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp.

Trong chương trình, Đoàn chuyên gia ADB cũng đã làm việc với Câu lạc bộ khởi nghiệp Đại học Duy Tân và Vườn ươm PISI – Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng nhằm trao đổi thông tin hoạt động của CLB, vườn ươm.

ADB cũng đã chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); làm việc với Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng nhằm trao đổi, tìm hiểu các thông tin liên quan đến chủ trương chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp SME trên địa bàn thành phố với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng- DATADC

Các chuyên gia của ADB cũng đã chia sẻ về vấn đề hợp tác công tư và kế hoạch cho khởi nghiệp của Hàn Quốc, công nghệ Nano- đổi mới và kinh doanh; đánh giá thực trạng về khởi nghiệp cũng như việc xây dựng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa ADB và TP Đà Nẵng”.

Ngọc Tân – Internet

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng