Browsing: Doanh nhân

Những doanh nhân được tôn vinh trong quá trình khởi nghiệp, những tấm gương sáng để giới startup trẻ học hỏi theo.