Đang xem

Cuộc thi khởi nghiệp Internet of Things tại TP.HCM

Cuộc thi khởi nghiệp IoT Startup 2016 với chủ đề “Phát triển Đô thị thông minh và Nâng cao chất lượng cuộc sống” đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phát động, với giải thưởng bằng tiền mặt…

1 2