Đang xem

Trước khi khởi nghiệp, sinh viên cần làm gì?

Trước khi khởi nghiệp, sinh viên cần làm gì?

“Khi các em chưa tự nuôi sống được bản thân, ngày ngày vẫn lấy tiền của cha mẹ thì Startup để làm gì?” – chị Nguyễn Đặng Tuấn Minh – Quản lý và đồng sáng lập Kis-Startup.

1 2 3 6