Browsing: Tư duy khởi nghiệp

Làm việc một mình mang lại nhiều lợi thế khi khởi nghiệp

Nên khởi nghiệp một mình hay tìm cộng sự?

“Khi bắt đầu xây dựng hai công ty đầu tiên, tôi không làm việc với một cộng sự nào, nhưng sau đó, ở hai công ty tiếp theo, tôi tìm kiếm cộng sự và khởi nghiệp với họ. Vì thế,…

1 2 3 4