Đang xem

Phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay ra sao? 2

Phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Những năm gần đây phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam diễn ra rất sôi động và nhận được nhiều sự giúp đỡ, nhưng không phải ai cũng thành công. Tỷ lệ thành công của các doanh nhân khởi nghiệp…