CSK – giải pháp nhân sự cho doanh nghiệp bán lẻ

0

CSK – một phần mềm dịch vụ được viết bởi 2 nhà sáng lập trẻ tuổi là Nguyễn Đức Nam và Hoàng Cao Cường, nó cho phép doanh nghiệp bán lẻ tăng tỷ lệ duy trì khách hàng theo cấp số nhân và tăng tỷ lệ bán hàng thông qua các kết nối tự động thông minh, sử dụng các kênh công nghệ.

CSK giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp các kết nối tự động cho những yêu cầu cơ bản giữa doanh nghiệp và khách hàng như: nhắc nhở, khuyến mại… Tất cả thông tin liên lạc được tự động điều chỉnh căn cứ vào hành vi trong quá khứ của khách hàng và thông báo cho doanh nghiệp khi cần thêm các hành động khác.

Hơn nữa, CSK còn cung cấp báo cáo hành vi khách hàng, báo cáo doanh số bán hàng và các đề nghị để giúp các doanh nghiệp và nhà quản lý theo dõi khách hàng của họ một cách hiệu quả.

Các ứng dụng chăm sóc khách hàng tự động của CSK mang lại nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về nhân sự cho doanh nghiệp; Các thuật toán phân tích hành vi khách hàng thông minh, từ đó thấu hiểu được đặc điểm của khách hàng; Tự động gửi thông điệp chăm sóc và marketing đến khách hàng tiềm năng; Tích hợp với website thương mại điện tử chỉ bằng một mã nhúng đơn giản.

Thông qua 2 sản phẩm và dịch vụ tách biệt được gọi là Topmail và We-can Group, CSK đã xây dựng cho mình một cơ sở dữ liệu của 300 khách hàng. Khách hàng lớn nhất của CSK cho đến nay là Viettel. CSK xây dựng quy trình tự động trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, từ đó đảm bảo được khả năng phục vụ số lượng lớn khách hàng mà chỉ cần rất ít nhân sự.

Bằng chất lượng sản phẩm, hiện CKS ngày càng được khách hàng tín nhiệm.

Thu Trang – Internet

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng