Đang xem

Trong thời buổi kinh tế hiện nay, nhiều ngành nghề sinh ra – mất đi, có ý tưởng mới – thực tế là điều kiện cần để khởi nghiệp thành công

TransferWise: Định nghĩa mới về sáng tạo 2

TransferWise: Định nghĩa mới về sáng tạo

TransferWise – một dự án startup được đánh giá đạt giá trị hơn 1 tỷ USD và có tiềm năng để thay đổi tình trạng đục khoét tài khoản khách hàng của các ngân hàng hiện nay.

1 4 5 6